3 tips til bruk av FAQ

“To FAQ or not to FAQ - that’s the question”

FAQ-modulen er nyttig i mange tilfeller, men det kommer an på innholdet du skal presentere. Noen ganger kan det også bli litt “overkill”.

FAQ kan være lurt å bruke når du skal…

 • presentere trinnvis informasjon, f.eks. “Byggesøknad i fire trinn” e.l
  Eksempel på en tekst som kunne vært skrevet som en FAQ i stedet

 • som et alternativ til tabell, f.eks. for prislister eller kontaktinformasjon
  Vi vet alle at tabeller ikke alltid er det beste når det gjelder responsivering og visning på mindre skjermstørrelser

 • til å skjule informasjon, f.eks regler og vilkår
  Noe informasjon er bare “nødt til å være med” fordi du er pliktig til å informere om det, men det er ikke sikkert den informasjonen er hovedgrunnen til at brukeren besøker akkurat denne siden.

Take-aways
Bruk FAQ der hvor det trengs, men ikke gjør arbeidet tungvint for deg selv - det meste kan løses med vanlig overskriftsformatering og logisk inndeling av tekst. Husk også at selv om FAQ står for “Frequently Asked Question” (ofte stilte spørsmål) er det ikke alltid du er nødt å bruke det i en spørsmål-og-svar-sammenheng, ei heller som faktiske ofte stilte spørsmål. Noen ganger er det best å bruke modulen som “sjeldent stilte spørsmål”.

4 Likes

Husk at hvis du legger informasjon i FAQ, så kan det være smart å metatagge artikkelen hvor den FAQ-en ligger slik at innholdet blir søkbart fra nettsiden :slight_smile:

1 Like

Ja, eller du kan gjøre FAQ søkbar i emnetypen sine innstillinger:

 1. Gå til Adminstrasjon > Emnetyper
 2. Finn emnetypen “FAQ”
 3. Under Innstillinger til høyre, sett “Søkbar” til “Ja”
 4. Lagre

Du vil nå få treff på FAQ-er i søk.

MERK: Hvis en artikkel inneholder en FAQ vil du få dobbelt treff i søkeresultatene, ett treff på selve FAQ-en og ett treff på artikkelen som inneholder FAQ-en. Hvis dette ikke er ønskelig bør dere gå for Håvard sin overnevnte løsning

2 Likes

Er det mulig å lenke til et av emnene i en FAQ? I vår forrige cms ble det et anker til hvert emne i FAQ’en (#emne), men vi ser ikke den muligheten nå.

Nei, dessverre, men det er et veldig godt innspill :slight_smile: