Del innlegg fra Instagram i artikkelen

Om det er relevant å referere til et innlegg på Instagram i artikkel el. Er det ganske lett.

  1. På Instagram, klikk på de 3 prikkene øverst på innlegget du vil dele

  2. Velg “Bygg inn”

  3. Velg “kopier innbygningskode”

  4. I CMS, gå til artikkel

  5. Klikk på knappen “Vis kilde” i editor

  6. Sett markrøen der du vil plassere innlegget

  7. Velg “Lim inn”

  8. Lagre/publiser

6 Likes

Delt med webgruppa :grin:

1 Like