Delportaler

Er det noen som har mange delportaler og som kan dele noen tips? Jeg lurer på hvordan dere har planlagt malene som brukes? Har dere standardmaler der de kan velge elementer og farger, eller må det designes på nytt for de som ikke skal følge kommunens/firmaets profil (prosjekter)?

I Ålesund kommune har vi nå litt over 20 delportaler i vår gamle cms-løsning (Joomla). Mange av disse skal flyttes over til Acos cms. I Joomla har vi hatt perioder med en standardmal, mens de senere årene ble det veldig enkelt å designe nettsidene selv. Vi kan nok ha en standardmal nå for de fleste, men det er likevel enkelte som vil trenge en del tilpasninger. Vi må prøve å gjøre dette kostnadseffektivt, for det er kommunale prosjekter uten særlige midler til webdesign og nettside.

1 Like

Vi i Namsos kommune har akkurat samme spørsmål som dere. Vi kunne tenkt oss at det var flere maler å velge mellom slik at det er mulig å lage underportaler med litt variasjon. Ikke all verden av midler til slikt arbeid hos oss heller, og vi ønsker å lage det meste selv.

Det er gode tilbakemeldinger dere kommer med her :smiley:

Vi ser at dette behovet blir større og større, men per i dag har vi dessverre ingen maler dere kan bruke annet enn de malene som allerede ligger i CMS-løsningen deres. I begge deres tilfelle gjelder det kun de malene som er brukt på kommunenettstedet, så da blir dette den eneste dere kan gjenbruke.

Dersom dere har behov for flere maler - og gjerne da en “one-size-fits-all” som dere kan gjenbruke til flere ting (skolenettsted, barnehagenettsted, kulturhus osv.) så er dette noe dere kan ta kontakt med marked om, så er det mulig å få et tilbud på design og utvikling av en slik.