Flytte spørsmål i FAQ

Etter siste oppgradering av CMS, så savner vi funksjonen om å flytte et spørsmål i en FAQ over til en annen FAQ.
Er det mulig å få tilbake denne funksjonen?
Er det flere som savner denne funksjonen?

1 Like

Vi savner det også! :nerd_face:

Dette er på plass igjen nå:)