Greit å spørre etter personnummer på webskjema?

Noen som har gjort seg noen tanker om det er greit å spørre etter alle de 11 sifrene i et webskjema? Eller er det best å bruke interact og innlogging når vi spør etter slike opplysninger?

Hei Heidi.
Vi bruker ikke webskjema i noe stor grad, men når det gjelder hele personnummeret så tror jeg jeg ville valgt interact-skjema hvis mulig. Uten å skal kunne si noe om det tekniske, så føler jeg vi har større kontroll over opplysningene vi samler inn via interact, enn via webskjema.
Så gjør vi alltid en vurdering når vi oppretter eller oppdaterer skjema, på om vi faktisk trenger hele personnummeret, eller om det holder med kun fødselsdato. I mange tilfeller oppdager vi at personnummer er kjekt å ha, eller at vi bare alltid har spurt om det, men at vi egentlig ikke trenger det.

2 Likes

Hei Heidi!

Generelt anbefaler vi å være forsiktig med hvilke opplysninger vi samler inn et webskjema. Nå vet jeg ikke hvorfor dere skal samle inn fødselsnummer i denne sammenhengen, men hvis du bruker Interact har du bedre forutsetninger for å gjøre det på en god måte. Det er ikke et krav at dere må ha innlogging i Interact for å samle inn opplysninger på en sikker måte, men det kan være en forutsetning å bruke innlogging hvis dere for eksempel skal gi noen tilgang til opplysninger.

Det som er lurt å huske på når dere samler inn opplysninger i et webskjema er at dere må ha kontroll på dataene, ha en plan for når dere skal slette det igjen, og dere må vite hvem som har tilgang til dataene i ACOS CMS. Da må dere ha god oversikt over hvilke grupper brukere dere har gitt full tilgang til webskjema, for de vil også ha tilgang til å se svar som har kommet inn i andre webskjema.

Ellers er jeg enig i det Susanne skriver. Det kan være lurt å ha en regel om at dere aldri skal spørre om informasjon dere ikke trenger - informasjon som man ofte spør om fordi “det er greit å ha” :slight_smile:

Lykke til!

Hilsen Kamilla Pedersen, ACOS

3 Likes