Har noen tips til god struktur i personmapper/Finn ansatt?

Som kommune har vi mange avdelinger som skal vises under Finn ansatt. Det kan bli mye skrolling. Det er mulighet for mappestruktur i CMS, men det kommer ikke frem på hjemmesiden. Skulle gjerne sortert på skoler, barnehager, omsorgssenter osv. Noen som har gode tips til bedre struktur her? Evt hvordan få mappestrukturen synlig på hjemmesiden?