Kriseportal/beredskapsside

Er det noen som har en god oppbygging av kriseportal/beredskapsside som vi kan se til?

Følger denne