Medvirkningsportal

Vi i Gjøvik kommune ønsker oss å bli enda flinkere til å engasjere og involvere innbyggerne våre i prosesser. Vi ønsker også at enda flere skal gi innspill på planer som ligger ute på høring. Vi ønsker oss å lage sider som engasjerer til å gi innspill.

Vi prøver oss nå med menti iframes på nettsiden for å skape engasjement om ny klimaplan. Er det noen andre som har gjort noe kult her?

Hva ønsker vi oss:

  • Vi ønsker oss to-veiskommunikasjonsmuligheter.
  • Innbyggere kan gi innspill eller komme med ideer, og svarene blir synlige på nettsiden.
  • Innbyggere kan stemme og gi likes på forslag og ideer.
7 Likes

Dette er spennende tanker som vi i ACOS har hørt flere kommuner ønske seg og som vi gjerne vil se nærmere på. Her ligger det noe uutnyttet potensiale i å koble høringer fra Innsyn sammen med kommentar og like-funksjoner som i dag ligger i intranett-delen av ACOS CMS. Håper flere av dere vil komme med innspill her - gjerne med konkrete eksempler på brukerscenario som kan løses i en slik modul. Det hadde også vært et veldig spennende tjenestedesign-prosjekt å finne ut hva som faktisk kan få innbyggerne til å bli mer engasjerte i prosessene.

2 Likes

Hei Mari
Dette er veldig spennende. Vi ønsker oss også en bedre måte å engasjere innbyggerne på. Har ikke fasiten, men kan i alle fall vise en side som sier litt om hvordan vi jobbet med den nye kommuneplanen vår. Siden er ikke mye å skryte av, men det var i alle fall et forsøk på å involvere.
https://www.arendal.kommune.no/nykommuneplan

1 Like

Vi er i gang med å få på plass en plan- og høringsportal og er svært interessert i temaet du tar opp. Vi har ingen fasit på hvordan vi kan få mer engasjement og flere innspill fra innbyggerne på høringer vi legger ut, men håper at vi kan få gode råd :slight_smile: Vi ønsker også oss en mulighet for at innspill som kommer inn blir synlige på nettsiden (valgfritt fra de som sender inn). Dette hadde vi på vår forrige nettside med en annen leverandør. Da kom innspillene automatisk under høringen hvis innsender ønsket det.

2 Likes

Det her er svært interessant for oss også. Som flere andre sier, vi har ingen klar fasit på hvordan dette bør se ut. Men behovet både for en god løsning for høringer og planer er stort. Det hadde vært flott å få til mer engasjement rundt dette også. @Cathrine Er det en ferdig løsning for plan- og høringsportal dere har anskaffet, eller utvikler dere noe selv?

Hei @kristinj Det er ACOS som har laget layout på en plan- og høringsportal til oss ut fra skisser som vi sendte inn. Den lages ferdig i disse dager, så er det vårt arbeid å fylle den med innhold. Portalen ligger som en underportal på vår nettside.

1 Like

Takk for raskt svar Cathrine. Blir spennende å se resultatet. Tipper det her er aktuelt for mange av oss :slight_smile:

Vi i Gjøvik kan være interessert å være med på et pilotprossjekt om dette. Vi driver å vurderer å bruke plattformen Decidim. Men vi aller helst hatt dette på nettsiden vår. Stavanger kommune og Trondheim kommune bruker denne løsningen:

1 Like

Hei Catrine.
Har dere lansert plan- og høringsportalen hos dere? Kan du sende meg en lenke ?

//Kari Jørgensen Rana kommune

Er dette noe som ACOS har tatt tak i?
//Kari Jørgensen Rana kommune

Hei, vi har ikke lansert noen egen høringsportal, Men det vi har gjort er at vi har funnet en grei måte å drive digital medvirkning på stedsutviklingsprosjekter. I vår var det bygda Biri, som ligger rett ved Mjøsbrua. Her kan du se medvirkningsportalen for prosjektet - Biri bygdelab (gjovik.kommune.no)

Hver side ble bygd opp med å velge menypunkt “side med flere artikler”. Velge en artikkel som toppartikkel med tekst og et webskjema for innspill. Legge inn innspill som artikler under.

Her ser du en slik artikkel - Ny ungdomsskole i Hunndalen - Bylab Gjøvik - Engasjer deg i Gjøvik (gjovik.kommune.no)

1 Like

Tusen takk Mari - ser veldig bra ut.
Samskaping og medvirkning er noe som kreves mer og mer mellom kommune og innbygger. Det er derfor gøy å se hvordan andre har løst dette. Har også sendt spørsmål til ACOS om de følger opp dette med medvirkningsportal.
Ha en fortsatt fin dag.

1 Like

Hei!
Vi har fått på plass en plan- og høringsportal. Pga mangel på tid og ressurser og masse koronainfoarbeid, så har planportalen kommet litt i andre rekke. Vi skal etter hver fylle den med alle kommunens planer. Målet er å bruke dokumentleseren i CMS, for vi ser at de fleste planene (pdf-dokumenter) ikke holder kravene til universell utforming. Utfordringen ligger på de planene som er svært store og med mange tabeller og illustrasjoner. Her har vi ikke funnet en god løsning enda. Vi inngikk premiumavtale med ACOS rett for jul og har dermed tilgang til dokumentleseren som skal brukes blant annet på planportalen.

Vi har også ønske om en medvirkningsportal, for høringsdelen i vår planportal er nok litt traust og kjedelig. Vi liker godt portalene til Stavanger og Trondheim som det vises til i denne tråden. Håpet er vel at ACOS kan utvikle noe lignende :slight_smile: Vi håper at det vil bli mulig å vise innspillene som kommer inn. Dvs at de legger seg automatisk ut på den aktuelle høringen. Vi hadde denne funksjonen i den forrige nettløsningen vi brukte. Da kunne de som sendte inn innspill velge om de ville være anonyme eller om de ville at innspillet kom direkte ut på portalen.

Planportal (namsos.kommune.no)

1 Like