Orden og oversikt i CMS'et

Eg har erfart at det er viktig å ha god struktur og orden i CMS’et, spesielt om ein har mange redaktørar

  • Vi lastar aldri opp to versjonar av same fil for eksempel, vi erstattar fila som allereie ligg der. På den måten oppdaterer alle lenker seg automatisk og ein unngår å ha utgåtte filer liggande i CMS’et.

  • Vi har laga ein nokonlunde identisk menystruktur i dei ulike modulane.

  • Det er viktig med forklarande overskrifter på alle filer, bilder etc

7 Likes

Veldig lurt! Jeg opplever at det er noe krevende å ha rutiner på alt - det blir rett og slett en lang liste :slight_smile: Hvordan løser dere det? Hilsen en teamkoordinator med 18 hovedredaktører :slight_smile:

Vi laga gode skriveregler før vi tok i bruk CMS’et, dei ser ut til i bli fulgt sånn nokolunde.

I tillegg har ein moglegheit til ganske detaljert tilgangsstyring i CMS’et. Barnehagestyrarane hos oss har for eksempel kun tilgang til det som ligger under barnehage i alle modulene.

1 Like

Det høres veldig lurt ut! Vi skal straks i gang med å involvere flere "under"redaktører og da må vi nok få til et bra tilgangsstyring! Kan jeg spørre om hvordan dere har valgt å organisere det hele? Har dere hovedredaktører, kjærneredaksjon eller kun en webmaster og mange underredaktører?

Vi er nok ein mindre organisasjon enn dykk. Vi er to med fulle tilgangar og så har vi 7-8 med redaktørtilgangar. Utover det har vi gjort det slik at ein får fulle tilgangar, men berre til dei menyelementa der ein jobbar, f. eks barnehagar.

Hei @vagkat Vi har samme utfordringer som dere snakker om her. Har du lyst til å dele skrivereglene dere har laget, så blir jeg glad :slight_smile: Vi har ikke utarbeidet skriveregler, men ser at dette må vi få på plass. Min e-postadresse: cathrine.guldvik@namsos.kommune.no