Tilgangsstyring

Hei, jeg har nå lagt inn et endringsønske på Acos support. Som jeg håper kan prioriteres, for dette synes jeg er en selvfølge. Håper flere kan gå inn å like innlegget.

Ønsker muligheten at publiserte artikler som en webredaktør gjør endring på, må godkjennes av en administrator.

Eksempel:

Dagens situasjon:

Hvis webredaktøren for barnehage gjør endringer på artikkelen søk barnehageplass og trykker lagre blir denne automatisk oppdatert som ny versjon og lagt ut på nett. Det går ikke på dagens tilgangsstyring at denne må godkjennes av en administrator.

Ønsket situasjon

Hvis webredaktøren for barnehage gjør endringer på artikkelen søk barnehageplass skal denne bli sendt til administrator for godkjenning før den blir oppdatert som ny versjon og lagt ut på nett.

1 Like

Vi ser dette ennå som en utfordring med tilgangsstyring.

Vi skulle gjerne hatt at en måtte sende til godkjenning også når en gjorde endringer på eksisterende sider. Dette hadde gjort arbeidet mye enklere for å sikre at skriveregler og et tydelig og klart språk ble fulgt. Det er krevende å ha ansvar for nettsider når en ikke har denne muligheten.

1 Like