Tilgjengelighetserklæring

Fra 01.01.21 kommer det en del nye krav i forbindelse med universell utforming på nettsider. Det skal blant annet lages en tilgjengelighetserklæring med tilbakemeldingsfunksjon på nettsiden. Er det noen av dere som har startet på dette arbeidet og er det noen som har tips i dele?

Digitaliseringsdirektoratet held på å lage ei sentral digital løysing for dette, som blir fritt tilgjengeleg. Siste status er at betaversjonen skal vere klar i slutten av 2020.

https://uu.difi.no/nyhet/2020/07/tilgjengelegheitserklaering

1 Like