Universell utforming

Det hadde vært fint å høre hvordan det jobbes med universell utforming av nettsider og dokumenter på nettsidene. Vi i Namsos kommune har nok arbeidet alt for dårlig med dette tidligere og ser at vi må ta oss selv i nakken og komme i gang med dette. Det gjelder spesielt alle de dokumentene som publiseres på nettsiden, spesielt på planportalen.

Selve nettstedet er nok mer eller mindre ok, og vi jobber blant annet med å få redaktørene til å følge skriveguiden vår. Tenker da på regler for alt-tekst på bilder, overskrifter, lenketekster, klarspråk osv.

Vi skal ta i bruk dokumentleseren som vi nå har tilgang til i CMS. Vi får da fjernet en del av dokumentene som ikke er universell utformet. Utfordringen ligger på de store dokumentene. Det blir nok for tidkrevende å flytte innholdet fra disse planene i en dokumentleser.

Vi bruker nettsiden til UU-tilsynet og har fått løftet dette temaet opp på høyeste nivå. Nå må det bare legges en slagplan for hvordan vi løser utfordringene.

Hvordan jobber dere med UU?

  • Er det løsninger i CMS som bør utnyttes mer enn det som gjøres i dag?
  • Hvilke rutiner fungerer godt?
  • Har dere egne prosjektgrupper?
  • Hvem sitter med ansvaret for UU på hjemmesiden - egen UU-gruppe?
1 Like